> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,82016,1483,87620625,050
พุทธ4,72415,8203,82120424,569
อิสลาม90296531440
คริสต์2242129
ซิกส์1---1
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ38--11
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด389546-179
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พุทธ369546-177
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม2---2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3166--97
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5พุทธ3164--95
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1--1
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1252--64
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1249--61
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-2--2
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-1--1
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด308251-163
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ308150-161
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม--1-1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1--1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3991,777--2,176
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3951,761--2,156
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม413--17
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-3--3
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4011643-199
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พุทธ3911643-198
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม1---1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด94316244-654
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ92312242-646
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม242-8
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2148--69
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ2146--67
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-2--2
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด63172--235
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พุทธ63172--235
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2374--97
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พุทธ2373--96
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2155--76
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ2054--74
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์1---1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3988--127
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ3988--127
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด397939-157
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พุทธ387839-155
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อิสลาม1---1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5คริสต์-1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ซิกส์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด4775--122
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พุทธ4774--121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1753--70
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1753--70
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1511,0344862061,877
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2พุทธ1481,0204812041,853
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อิสลาม3114119
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2คริสต์-3115
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ซิกส์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3599--134
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พุทธ3599--134
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3179--110
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พุทธ3177--108
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด519159-201
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พุทธ519058-199
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-11-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด47128--175
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พุทธ47127--174
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-1--1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2446--70
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2446--70
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2336--59
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2336--59
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด833--41
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พุทธ832--40
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1547--62
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1546--61
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-1--1
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด429586-223
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พุทธ419384-218
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม122-5
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1764--81
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1763--80
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-1--1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด237988-190
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2พุทธ237986-188
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อิสลาม--2-2
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด45111--156
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ45109--154
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-2--2
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3912041-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3912041-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด448327-154
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พุทธ428025-147
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม232-7
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด94341141-576
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ93340140-573
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม111-3
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด134380--514
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พุทธ134377--511
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-3--3
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด409222-154
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ388922-149
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม22--4
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1752--69
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พุทธ1751--68
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด32226127-385
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พุทธ32225124-381
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-13-4
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด1810250-170
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ1810150-169
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3712352-212
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3711752-206
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-6--6
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด4716983-299
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พุทธ4716982-298
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม--1-1
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด328434-150
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พุทธ328234-148
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-2--2
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5013373-256
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พุทธ5013373-256
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อิสลาม-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2054--74
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ2054--74
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด277641-144
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ277541-143
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด278340-150
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ278140-148
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-2--2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3819668-302
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ3819268-298
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-3--3
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1--1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4168--109
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พุทธ3966--105
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม22--4
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด257137-133
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ237137-131
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม2---2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด165946-121
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3พุทธ145945-118
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อิสลาม2-1-3
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1041--51
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1041--51
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด238654-163
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ207952-151
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม371-11
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์--1-1
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด63154--217
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ62154--216
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม1---1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4610852-206
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ4410850-202
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม2-2-4
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1558--73
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1558--73
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด2949--78
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ2949--78
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด617--23
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ617--23
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด53174--227
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ51172--223
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม22--4
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1638--54
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1637--53
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด37114--151
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ37114--151
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด64386--450
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ62380--442
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม25--7
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด27219106-352
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1816785-270
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม95221-82
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด112503237-852
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ109499232-840
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม235-10
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-1--1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ1---1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1836--54
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1736--53
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ1---1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด68162--230
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พุทธ66161--227
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อิสลาม2---2
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3คริสต์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ซิกส์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1926--45
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1926--45
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5417060-284
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ5316860-281
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม12--3
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด183745354-1,282
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ183742353-1,278
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-31-4
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1639--55
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1539--54
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1---1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด66178122-366
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ64178122-364
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม2---2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6517887-330
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ6517587-327
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-3--3
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด922--31
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ722--29
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม2---2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด41112--153
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ41112--153
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด64124--188
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ64124--188
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4711948-214
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ4611848-212
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม11--2
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1434--48
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1434--48
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด5516476-295
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ5516476-295
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6920496-369
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ6820296-366
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม12--3
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3574--109
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3573--108
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด32107--139
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1856--74
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1451--65
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2467--91
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ2467--91
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด71250120-441
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ71249120-440
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3064--94
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ2963--92
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม11--2
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด125617-85
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ125617-85
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด38118--156
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พุทธ37117--154
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อิสลาม11--2
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3คริสต์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41111--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ40110--150
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม11--2
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3036--66
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ3036--66
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด5515180-286
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พุทธ5515079-284
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-11-2
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3060--90
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2พุทธ3060--90
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด39153--192
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พุทธ39150--189
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-3--3
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3460--94
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พุทธ3259--91
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อิสลาม21--3
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3712342-202
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1พุทธ3712242-201
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3559--94
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1พุทธ3457--91
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อิสลาม12--3
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1436--50
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1พุทธ1436--50
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อิสลาม-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1131--42
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1พุทธ1131--42
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อิสลาม-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด6076--136
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ6076--136
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด205927--1,132
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2พุทธ194859--1,053
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อิสลาม962--71
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2คริสต์15--6
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อื่นๆ11--2
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1569--84
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ1569--84
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด51134--185
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2พุทธ51134--185
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5717060-287
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1พุทธ5716359-279
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-71-8
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1250--62
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1พุทธ1249--61
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด91425--516
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1พุทธ90418--508
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม17--8
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด41114--155
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1พุทธ41114--155
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อิสลาม-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1132--43
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ1028--38
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม1---1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-4--4
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2657--83
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ2657--83
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด36142--178
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2พุทธ35139--174
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อิสลาม13--4
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด229769-188
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2พุทธ219668-185
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อิสลาม111-3
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด65191101-357
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1พุทธ65191101-357
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด31102--133
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1พุทธ30100--130
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1คริสต์1---1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3614471-251
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1พุทธ3514471-250
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม1---1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict