> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,83715,9663,78126924,853
พุทธ4,75515,6463,72726524,393
อิสลาม76290503419
คริสต์2214128
ซิกส์-1--1
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ48--12
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด3610550-191
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พุทธ3410550-189
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม2---2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2868--96
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5พุทธ2866--94
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1--1
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1445--59
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1442--56
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-3--3
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด308972-191
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ308772-189
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-2--2
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3961,810--2,206
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3951,793--2,188
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม115--16
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-2--2
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด5810762-227
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พุทธ5610762-225
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม2---2
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด74313236-623
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ74309235-618
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-41-5
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1747--64
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ1747--64
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด64246--310
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พุทธ64246--310
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2286--108
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พุทธ2285--107
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-1--1
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2050--70
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ2048--68
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2599--124
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ2599--124
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด427040-152
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พุทธ426940-151
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อิสลาม-1--1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5คริสต์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ซิกส์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3685--121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พุทธ3684--120
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2543--68
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ2543--68
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1751,0205282691,992
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2พุทธ1711,0075222651,965
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อิสลาม394319
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2คริสต์-4217
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ซิกส์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ1---1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3394--127
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พุทธ3394--127
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2686--112
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-2--2
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด468442-172
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พุทธ468340-169
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-11-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3คริสต์--1-1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด43123--166
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พุทธ43121--164
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-2--2
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2348--71
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2348--71
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2539--64
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พุทธ2439--63
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1634--50
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พุทธ1632--48
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อิสลาม-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3คริสต์-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พุทธ1042--52
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259976-200
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พุทธ259674-195
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม-32-5
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2553--78
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พุทธ2453--77
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อิสลาม1---1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด188872-178
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2พุทธ188870-176
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อิสลาม--2-2
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2คริสต์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ซิกส์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด32113--145
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ32111--143
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-2--2
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3911150-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3911150-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด378625-148
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พุทธ368124-141
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม151-7
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด107305147-559
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ107304145-556
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-12-3
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด118395--513
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พุทธ118392--510
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-3--3
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4610224-172
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พุทธ469524-165
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-5--5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด953--62
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พุทธ952--61
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด30206110-346
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พุทธ30204107-341
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-23-5
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด1910747-173
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พุทธ1910647-172
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3812556-219
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พุทธ3711656-209
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม19--10
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5216483-299
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พุทธ5216482-298
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม--1-1
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด378243-162
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พุทธ378143-161
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อิสลาม-1--1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5114261-254
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พุทธ4914161-251
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อิสลาม21--3
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1คริสต์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ซิกส์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1752--69
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ1750--67
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-2--2
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด338332-148
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ338232-147
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-1--1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด418544-170
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พุทธ418443-168
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-11-2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3618968-293
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พุทธ3518568-288
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อิสลาม13--4
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5คริสต์-1--1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซิกส์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5พราหมณ์/ฮินดู-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3480--114
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พุทธ3479--113
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม-1--1
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด307227-129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พุทธ287227-127
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อิสลาม2---2
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4คริสต์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ซิกส์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4พราหมณ์/ฮินดู-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด195645-120
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3พุทธ165644-116
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อิสลาม3-1-4
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3คริสต์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ซิกส์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด834--42
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ834--42
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด258047-152
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ237146-140
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม291-12
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด63136--199
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ63134--197
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-2--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4610834-188
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ4510633-184
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม121-4
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2344--67
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ2344--67
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1850--68
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1850--68
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด719--26
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ719--26
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด50181--231
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ48178--226
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม23--5
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1640--56
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1639--55
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด40102--142
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ40102--142
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด95345--440
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ92338--430
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม36--9
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2821798-343
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1717178-266
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม114620-77
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด114499219-832
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ114493216-823
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-53-8
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-1--1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1533--48
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พุทธ1433--47
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อิสลาม-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2คริสต์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ซิกส์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ1---1
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด83158--241
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พุทธ82157--239
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อิสลาม1---1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3คริสต์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ซิกส์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1122--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ1122--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5416469-287
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ5316269-284
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม12--3
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด206719320-1,245
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ206716319-1,241
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-31-4
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1347--60
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1346--59
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด64175118-357
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ62172118-352
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม23--5
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7217578-325
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ7217278-322
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-3--3
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1026--36
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ826--34
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม2---2
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด36111--147
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ36110--146
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด65121--186
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ65120--185
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด489839-185
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ479839-184
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1---1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด838--46
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ838--46
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6416475-303
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ6416475-303
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7521497-386
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ7521296-383
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-21-3
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3374--107
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3373--106
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ1554--69
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม1135--46
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3375--108
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3375--108
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด85260144-489
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ85257144-486
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม-3--3
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3558--93
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พุทธ3257--89
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อิสลาม31--4
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1คริสต์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ซิกส์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด32117--149
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พุทธ32116--148
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อิสลาม-1--1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3คริสต์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41121--162
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พุทธ40119--159
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อิสลาม11--2
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3คริสต์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซิกส์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3พราหมณ์/ฮินดู-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1743--60
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ1742--59
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-1--1
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4913570-254
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พุทธ4913569-253
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อิสลาม--1-1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2963--92
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2พุทธ2963--92
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด40130--170
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พุทธ40126--166
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-4--4
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2169--90
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พุทธ2066--86
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อิสลาม13--4
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3811746-201
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1พุทธ3811646-200
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2863--91
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1พุทธ2861--89
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อิสลาม-2--2
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด642--48
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1พุทธ541--46
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อิสลาม11--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1134--45
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1พุทธ1133--44
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4283--125
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ4283--125
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด218848--1,066
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2พุทธ206794--1,000
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อิสลาม950--59
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2คริสต์22--4
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อื่นๆ12--3
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2456--80
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ2456--80
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด43152--195
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2พุทธ43152--195
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด6317251-286
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1พุทธ6316649-278
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-62-8
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1550--65
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1พุทธ1549--64
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด98408--506
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1พุทธ96404--500
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม24--6
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด37121--158
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1พุทธ37121--158
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อิสลาม-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1132--43
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ1130--41
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-2--2
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3254--86
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พุทธ3254--86
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อิสลาม-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด33132--165
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2พุทธ32131--163
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อิสลาม11--2
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด228556-163
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2พุทธ228456-162
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อิสลาม-1--1
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2คริสต์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ซิกส์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2พราหมณ์/ฮินดู-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5318099-332
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1พุทธ5218097-329
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม1-2-3
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด35100--135
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1พุทธ3498--132
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อื่นๆ11--2
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3412963-226
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1พุทธ3412863-225
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อิสลาม-1--1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1คริสต์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ซิกส์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1พราหมณ์/ฮินดู-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT