> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด3610550-191
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไทย3410350-187
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-1--1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-1--1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2868--96
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ไทย2057--77
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-1--1
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เมียนมา810--18
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1445--59
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไทย1445--59
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด308972-191
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไทย247967-170
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา355-13
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ลาว1---1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ24--6
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3961,810--2,206
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไทย3961,807--2,203
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ลาว-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด5810762-227
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไทย5810562-225
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-1--1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-1--1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด74313236-623
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไทย74307229-610
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-34-7
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ลาว--3-3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด1747--64
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไทย1747--64
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด64246--310
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไทย1235--47
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-3--3
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา51206--257
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ลาว-2--2
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด2286--108
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไทย522--27
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา1562--77
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ลาว22--4
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2050--70
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไทย1838--56
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา110--11
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ11--2
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2599--124
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไทย2087--107
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา512--17
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนทั้งหมด427040-152
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไทย427039-151
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5กัมพูชา-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เกาหลีใต้-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5จีน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ญี่ปุ่น-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เนปาล-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ปากีสถาน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เมียนมา--1-1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ฟิลิปปิน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5มาเลเซีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ลาว-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เวียดนาม-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ศรีลังกา-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5สิงคโปร์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อินเดีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อินโดนีเซีย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3685--121
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไทย2781--108
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-1--1
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา93--12
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด2543--68
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไทย2441--65
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา-1--1
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ11--2
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนทั้งหมด1751,0205282691,992
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ไทย1741,0165262691,985
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2กัมพูชา--1-1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เกาหลีใต้-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2จีน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ญี่ปุ่น-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เนปาล-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ปากีสถาน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เมียนมา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ฟิลิปปิน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2มาเลเซีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ลาว-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เวียดนาม-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ศรีลังกา-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2สิงคโปร์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อินเดีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อินโดนีเซีย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-31-4
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ11--2
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด3394--127
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไทย3393--126
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ลาว-1--1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไทย1878--96
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา711--18
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ1---1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด468442-172
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไทย438341-167
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา211-4
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ1---1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด43123--166
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไทย43118--161
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-4--4
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-1--1
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2348--71
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไทย1942--61
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา35--8
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ1---1
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด2539--64
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไทย2538--63
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด1634--50
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไทย1534--49
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เมียนมา1---1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด1042--52
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไทย1042--52
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด259976-200
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไทย239476-193
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา25--7
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด2553--78
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไทย2452--76
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-1--1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ1---1
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนทั้งหมด188872-178
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ไทย188871-177
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2กัมพูชา-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เกาหลีใต้-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2จีน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ญี่ปุ่น-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เนปาล-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ปากีสถาน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เมียนมา-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ฟิลิปปิน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2มาเลเซีย--1-1
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ลาว-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เวียดนาม-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ศรีลังกา-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2สิงคโปร์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อินเดีย-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อินโดนีเซีย-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด32113--145
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไทย27103--130
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา29--11
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ31--4
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3911150-200
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไทย3010646-182
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา541-10
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ลาว1-3-4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ31--4
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด378625-148
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไทย378025-142
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-1--1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-2--2
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ลาว-1--1
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-2--2
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด107305147-559
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย103293144-540
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา37--10
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-21-3
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ122-5
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-1--1
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด118395--513
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไทย109370--479
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-8--8
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา815--23
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ12--3
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด4610224-172
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไทย287424-126
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา1528--43
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ลาว3---3
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด953--62
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไทย953--62
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด30206110-346
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไทย28200110-338
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา-3--3
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ13--4
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด1910747-173
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไทย1810547-170
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา11--2
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด3812556-219
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไทย3312055-208
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-1--1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา231-6
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ลาว-1--1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ3---3
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5216483-299
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไทย3915182-272
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา211-4
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ1112--23
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด378243-162
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไทย247240-136
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1จีน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เมียนมา1193-23
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ลาว-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ21--3
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนทั้งหมด5114261-254
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไทย4213160-233
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1กัมพูชา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เกาหลีใต้-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1จีน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ญี่ปุ่น-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เนปาล-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ปากีสถาน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เมียนมา681-15
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ฟิลิปปิน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1มาเลเซีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ลาว-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เวียดนาม-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ศรีลังกา-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1สิงคโปร์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อินเดีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อินโดนีเซีย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ32--5
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด1752--69
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไทย1652--68
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา1---1
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด338332-148
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไทย317832-141
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา13--4
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ลาว-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ12--3
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด418544-170
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไทย338041-154
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา343-10
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ลาว2---2
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ21--3
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนทั้งหมด3618968-293
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไทย3117163-265
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กัมพูชา-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เกาหลีใต้-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จีน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ซาอุดีอาระเบีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ญี่ปุ่น-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เนปาล-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ปากีสถาน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เมียนมา193-13
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ฟิลิปปิน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มาเลเซีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ลาว-22-4
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เวียดนาม-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ศรีลังกา-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5สิงคโปร์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินเดีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อินโดนีเซีย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ47--11
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด3480--114
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไทย3373--106
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา17--8
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนทั้งหมด307227-129
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไทย297027-126
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4กัมพูชา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เกาหลีใต้-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4จีน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ซาอุดีอาระเบีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ญี่ปุ่น-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เนปาล-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ปากีสถาน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เมียนมา12--3
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ฟิลิปปิน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4มาเลเซีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ลาว-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เวียดนาม-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ศรีลังกา-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4สิงคโปร์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อินเดีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อินโดนีเซีย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนทั้งหมด195645-120
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ไทย185645-119
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3กัมพูชา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เกาหลีใต้-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3จีน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ญี่ปุ่น-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เนปาล-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ปากีสถาน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เมียนมา1---1
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ฟิลิปปิน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3มาเลเซีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ลาว-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เวียดนาม-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ศรีลังกา-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3สิงคโปร์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อินเดีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อินโดนีเซีย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด834--42
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย832--40
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา-2--2
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด258047-152
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย167747-140
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา72--9
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-1--1
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ2---2
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด63136--199
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย60134--194
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา21--3
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ11--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด4610834-188
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย4010433-177
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-11-2
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-2--2
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ3---3
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ31--4
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2344--67
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2040--60
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา12--3
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว12--3
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1850--68
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย1642--58
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา26--8
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด719--26
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย411--15
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา26--8
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ11--2
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด50181--231
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย50178--228
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-3--3
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1640--56
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย1539--54
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา1---1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด40102--142
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย3598--133
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา13--4
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว11--2
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ2---2
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด95345--440
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย88340--428
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา74--11
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด2821798-343
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย2821095-333
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา-3--3
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-23-5
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-1--1
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด114499219-832
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย103481212-796
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา463-13
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว7114-22
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-1--1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนทั้งหมด1533--48
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไทย1430--44
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2กัมพูชา-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เกาหลีใต้-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2จีน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ญี่ปุ่น-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เนปาล-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ปากีสถาน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เมียนมา13--4
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ฟิลิปปิน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2มาเลเซีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ลาว-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เวียดนาม-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ศรีลังกา-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2สิงคโปร์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อินเดีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อินโดนีเซีย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด83158--241
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไทย81156--237
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3จีน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เนปาล-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เมียนมา1---1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ลาว-2--2
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อินเดีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ1---1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด1122--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย1122--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด5416469-287
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย5015869-277
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา44--8
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-1--1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด206719320-1,245
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย196689318-1,203
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา381-12
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว619--25
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ131-5
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1347--60
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย832--40
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา511--16
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-1--1
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-3--3
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด64175118-357
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย62172116-350
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-2--2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว--2-2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ2---2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7217578-325
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย7017478-322
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด1026--36
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย918--27
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-3--3
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-5--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด36111--147
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2291--113
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา68--14
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว19--10
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ63--9
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด65121--186
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย63119--182
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา12--3
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด489839-185
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย469439-179
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-1--1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว1---1
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ13--4
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด838--46
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย532--37
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา26--8
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว1---1
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด6416475-303
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย5916172-292
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา313-7
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ21--3
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด7521497-386
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย7221497-383
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา3---3
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3374--107
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย3373--106
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-1--1
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด2689--115
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2588--113
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-1--1
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3375--108
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2264--86
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา69--15
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ52--7
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด85260144-489
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย82255143-480
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา12--3
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-11-2
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ21--3
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนทั้งหมด3558--93
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไทย2851--79
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1กัมพูชา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เกาหลีใต้-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1จีน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ญี่ปุ่น-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เนปาล-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ปากีสถาน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เมียนมา57--12
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ฟิลิปปิน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1มาเลเซีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ลาว-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เวียดนาม-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ศรีลังกา-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1สิงคโปร์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อินเดีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อินโดนีเซีย-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ1---1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย155517-87
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา412--16
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว-11-2
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-2--2
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด32117--149
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไทย31115--146
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3กัมพูชา-1--1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3จีน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เนปาล-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เมียนมา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ลาว-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-1--1
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนทั้งหมด41121--162
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไทย2995--124
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3กัมพูชา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เกาหลีใต้-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3จีน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ซาอุดีอาระเบีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ญี่ปุ่น-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เนปาล-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ปากีสถาน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เมียนมา68--14
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ฟิลิปปิน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3มาเลเซีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ลาว511--16
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เวียดนาม-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ศรีลังกา-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3สิงคโปร์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินเดีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อินโดนีเซีย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่ปรากฎสัญชาติ15--6
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-2--2
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1743--60
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไทย920--29
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา514--19
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ลาว-5--5
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ34--7
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4913570-254
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไทย3412166-221
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เมียนมา642-12
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ลาว-52-7
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ95--14
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2963--92
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ไทย1437--51
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา615--21
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ลาว1---1
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ32--5
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ59--14
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด40130--170
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไทย23107--130
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เมียนมา88--16
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ลาว78--15
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ23--5
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2169--90
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไทย1961--80
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เมียนมา-2--2
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ลาว-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ24--6
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3811746-201
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ไทย237735-135
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เมียนมา10162-28
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ลาว4228-34
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อื่นๆ111-3
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด2863--91
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ไทย2658--84
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เมียนมา24--6
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ลาว-1--1
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด642--48
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ไทย639--45
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เมียนมา-2--2
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ลาว-1--1
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1134--45
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ไทย831--39
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เมียนมา33--6
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด4283--125
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไทย67--13
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา2350--73
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ลาว724--31
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ61--7
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด218848--1,066
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ไทย178752--930
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เมียนมา1539--54
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ลาว1834--52
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-5--5
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อื่นๆ716--23
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด2456--80
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไทย1046--56
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา102--12
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ลาว47--11
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-1--1
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด43152--195
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ไทย37133--170
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เมียนมา310--13
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ลาว38--11
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด6317251-286
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ไทย4014648-234
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เมียนมา1915--34
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ลาว383-14
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-1--1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด1550--65
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ไทย1437--51
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เมียนมา17--8
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ลาว-2--2
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-4--4
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด98408--506
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ไทย95399--494
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เมียนมา-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ลาว36--9
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด37121--158
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ไทย36119--155
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1จีน-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เมียนมา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ลาว1---1
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด1132--43
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไทย615--21
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-2--2
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา-8--8
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ลาว47--11
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ1---1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด3254--86
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไทย2847--75
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เมียนมา35--8
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ลาว11--2
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-1--1
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด33132--165
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ไทย30114--144
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เมียนมา211--13
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ลาว15--6
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-2--2
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนทั้งหมด228556-163
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ไทย177054-141
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2กัมพูชา-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เกาหลีใต้-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2จีน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ซาอุดีอาระเบีย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ญี่ปุ่น-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เนปาล-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ปากีสถาน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เมียนมา-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ฟิลิปปิน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2มาเลเซีย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ลาว5152-22
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เวียดนาม-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ศรีลังกา-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2สิงคโปร์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อินเดีย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อินโดนีเซีย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด5318099-332
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ไทย5117698-325
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เมียนมา141-6
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด35100--135
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ไทย3188--119
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เมียนมา16--7
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ลาว-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อื่นๆ25--7
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนทั้งหมด3412963-226
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ไทย3011357-200
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1กัมพูชา-1--1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เกาหลีใต้-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1จีน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ซาอุดีอาระเบีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ญี่ปุ่น-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เนปาล-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ปากีสถาน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เมียนมา273-12
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ฟิลิปปิน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1มาเลเซีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ลาว283-13
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เวียดนาม-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ศรีลังกา-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1สิงคโปร์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อินเดีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อินโดนีเซีย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT